Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor levenskunst verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk voor Levenskunst verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een behandelovereenkomst.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.


Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk voor Levenskunst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van nieuwsbrieven en andere, vergelijkbare informatie


Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk voor Levenskunst zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens in uw dossier is 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.


Delen met anderen

Praktijk voor Levenskunst deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Praktijk voor Levenskunst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gittavh@xs4all.nl

Praktijk voor Levenskunst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Praktijk voor Levenskunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gittavh@xs4all.nl
 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk voor Levenskunst kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                            Rollerusstraat 14
Postcode en plaats:                                                                      1901 PZ Castricum

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:                    34322893 te Alkmaar

Telefoonnummer:                                                                        +31(0)6 42014648
E-mailadres:                                                                                  Gittavh@xs4all.nl