Praktijk voor Levenskunst

Ik ben Gitta van Haagen. Mijn missie is mensen ondersteunen om te leven zoals je bent bedoeld. Ik heb een helder oog en een helder gevoel voor wanneer, waar en hoe je dat leven, jouw leven blokkeert. Ik kan je helpen om weer contact te maken met dat levende, dat stromende in je. Dat ben je gelukkig nooit kwijt geraakt. Dat zit verstopt onder allerlei overlevingsstrategieën die je hebt moeten ontwikkelen toen je nog heel klein was.

Samen met jou onderzoek ik de wortels van de overlevingsstrategieën die jou belemmeren om voluit te leven. Ze kunnen zich uiten in allerlei klachten zoals stress, angsten, depressies, burn-out, wantrouwen, boosheid en relatieproblemen. Maar ook in aandoeningen zoals migraine, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom en dergelijke. Verschijnselen waar je nu last van hebt en wellicht hulp bij zoekt. Ze vinden bijna altijd hun oorzaak in (ontwikkelings)trauma.

Ik help je je daarvan bewust te worden zodat die overlevingsstrategieën geleidelijk hun functie verliezen. Ze zijn immers nu niet meer nodig.

"Door wie ik ben, door wat ik doe en hoe ik dat doe, help ik je om je te bevrijden uit de wirwar van emoties, daarmee gepaard gaande overtuigingen en gedragingen die je doen belanden in een leven dat je niet hebben wilt. Ik help je om daar uit te komen. Om weer in contact te komen met je hart, met je ware zelf, met je ziel zo je wilt. Om weer te groeien en te bloeien."

Dat doe ik met behulp van de inzichten en de tools die ik in de loop van mijn leven heb geleerd en ontwikkeld via verschillende opleidingen en veel studie. En natuurlijk ook via mijn turbulente leven zelf. Het werk van Jaap Voigt en Hans Korteweg (ITIP) en het gedachtegoed van Past Reality Integration (PRI) zijn daarbij vooral van betekenis geweest. Bij het ITIP stond wat mij betreft mijn intuïtieve ontwikkeling, gevoeligheid, helder zien en het werken met dromen centraal. Mijn PRI kennis heb ik aangevuld met kennis over lichaamsgericht werk volgens Somatic Experiencing (SE) en de polyvagaaltheorie. Ik heb vele jaren gewerkt als PRI-therapeut, PRI-leertherapeut en supervisor. Drie jaar geleden heb ik me langzamerhand losgemaakt van de PRI-methode. Ik voel me nu vrij om te zijn wie ik ben in mijn sessies en van daaruit te 'doen'. Wat ik nu doe noem ik graag de methodenloze methode.


Van huis uit ben ik bioloog. In die opleiding heb ik geleerd te kijken, de grootsheid en de schoonheid van de natuur te zien en te ervaren. Ik heb les gegeven in dat vak op verschillende scholen en werd lerarenopleider aan de UvA. Ik noem mezelf dan ook nog steeds liever leraar dan therapeut. 'Therapeut' ervaar ik als te pretentieus. Ik presenteer mezelf dan ook tegenwoordig als leraar: Leraar in Levenskunst.

Soms heeft iemand meer lichaamsgerichte ondersteuning nodig dan ik bieden kan.  Dan schakel ik mijn dochter in. Wij geven dan samen sessies of ik draag je -uiteraard in overleg- aan haar over. Zij is holistisch massagetherapeut en gecertificeerd SE-therapeut. Voor meer informatie over haar en haar werk: https://kintsugihealing.nl